U bent hier

Onze werkwijze in het kort

Mocht U besluiten om van onze diensten gebruik te maken:

Zodra Uw vraag bij ons binnen is, nemen wij  contact met U op voor het maken van een kennismakingsgesprek. 
Die afspraak kan plaatsvinden bij U, bij ons of op neutraal terrein.
Tijdens dat gesprek gaan we,  SAMEN MET U,  het conflict/ probleem in kaart brengen.
Wilt U dat doen zonder de ander is dat geen probleem. Wij maken dan een  nieuwe afspraak met die partij.
Zo spoedig mogelijk, maar altijd binnen 10 dagen, nemen wij weer contact met U op. voor het maken van een vervolgafspraak.
Indien wij denken het conflict/probleem samen met alle partijen te kunnen oplossen, zal de volgende stap een voorstel naar U zijn. In dat voorstel zal in elk geval komen te staan hoeveel bijeenkomsten wij minimaal denken nodig te hebben, hoe de werkwijze zal zijn en waar de gesprekken het beste kunnen plaats vinden.
Als beide partijen hiermee akkoord gaan zal er een overeenkomst worden ondertekend. Hierin staat o.a. dat partijen zich kunnen laten bijstaan door een deskundige. Alle partijen moeten hier wel mee instemmen.
De afspraken en/of overeenkomsten, die gemaakt worden tussen beide partijen, worden op schrift gesteld en door betrokkenen ondertekend. Een eventueel boetebeding kan hierin worden opgenomen.
Over de kosten van een bemiddeling worden nadere afspraken gemaakt tijdens ons kennismakingsgesprek.
Het kennismakingsgesprek is gratis ( maximaal een half uur of twee maal 15 minuten).